Đóng

Tài Chính

IFC

Với tầm nhìn và sứ mệnh trở thành một tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu Việt Nam, SVI đã đầu tư vào công ty IFC – một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Tài trợ Chuỗi Cung Ứng tại thị trường Tài chính Việt Nam, tạo nền móng đầu tiên trong tiến trình từng bước chinh phục lĩnh vực Đầu tư – Tài Chính.

https://ifcvn.com.vn/