Đóng

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

SVI Group lựa chọn con đường hợp tác thông qua chia sẻ với những người đồng hành. Bằng niềm tin mãnh liệt rằng tất cả mọi người đều xứng đáng một cuộc sóng tốt đẹp. SVI Group nỗ lực đóng góp những diều tốt nhất cho xác hội, tối đa hóa lợi ích của nhân viên, cổ đông, khách hàng và đối tác.

Với tôn chỉ “Mỗi khách hàng, cộng sự, đối tác là một bằng hữu và mỗi sản phẩm, dự án chính là lời cam kết giá trị, là sự ưu tiên của chúng tôi”, văn hóa SVI Group trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 5 giá trị cốt lõi

  • Chính trực: Minh bạch trong công việc, công bằng với nhân viên, đối tác và khách hàng
  • Cam kết: Tuân thủ nguyên tắc và giá trị đã đề ra với đối tác, khách hàng và nhân viên.
  • Chuyên nghiệp: Phát triển môi trường làm việc trên nền tảng chuyên môn, tính chính trực, sự tôn trọng và tinh thần trách nhiệm.
  • Chủ động: Luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận cơ hội và chủ động giải quyết trước mọi dự án, thử thách, khó khăn.
  • Chia sẻ: Cộng hưởng quyền lợi và cộng đồng trách nhiệm để cùng tiến bộ, hướng đến mục tiêu chung