Đóng

Tin tức

Khi công nghệ tạo ra giá trị cho ngành F&B

Một số rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng công nghệ là liệu một doanh nghiệp có nhu cầu về đổi mới hay không. Có lẽ đây là lý do tại sao ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, một lĩnh vực chủ yếu hoạt động ngoại tuyến dựa trên mối quan […]

Doanh nghiệp nhỏ dần sống được với kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp nhỏ dần sống được với kinh tế tuần hoàn Từ xu hướng được các tập đoàn đa quốc gia theo đuổi, kinh tế tuần hoàn dần có cơ hội thành công ở các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Kinh tế tuần hoàn đang có nhiều định nghĩa, nhưng về cơ bản đây là […]

Cách nào ‘cấp cứu’ vốn cho doanh nghiệp

Cách nào ‘cấp cứu’ vốn cho doanh nghiệp Bơm tiền là cách tốt nhất cứu thanh khoản cho doanh nghiệp, nhưng theo chuyên gia, giải pháp căn cơ phải là củng cố niềm tin cho thị trường. Ba kênh huy động vốn chính của doanh nghiệp là trái phiếu, cổ phiếu và tín dụn30g. “Nhưng […]